Ana Sayfa
Satranç Ligi Takvimi
Lig Programı
Satranç Ligi Yönergesi
Uygulama Yönergesi
İletişim
Kulüplerimiz
Lig Şampiyonları
banner_lig_logo.jpg
Kaynaklar
Canlı Yayın
Fotoğraf Galerisi
Bireysel Sonuçlar


2009/2010 Satranç Ligi Yönergesi
Yönerge, 2009 - 2010 sezonunda yapılacak olan Türkiye İş Bankası Satranç Ligi için ayrı hükümler bulunan bölümlerini ve takvimini içermektedir.

1. Genel Hükümler

TSF Satranç Yarışmaları Yarışma Prosedürü ile Takım Satranç Yarışmaları Genel Yarışma Yönergesi hükümleri geçerlidir.

2. Ana Liste:


a.    Türkiye İş Bankası Satranç Ligi'nde, ana listelerde, en az 15 ve en çok 30 sporcu bulunabilir. Ana Listeler, belirlenen takvim uyarınca, Federasyon Resmi İnternet sitesinden çevrim içi kayıt esasına göre federasyona gönderilir.

b.    Masalar 2 kategoride değerlendirilir.

                  i.      Genel Masalar: İlk 4 masa,
                  ii.     Özellikli Masalar: 2-d. ii'de tanımlanan masalar.

c.    Ana Liste sıralamasında;

                  i.      Sporcuların önce ELO puanı sonra UKD puanları dikkate alınır,
                  ii.     Birinci sıradaki sporcunun altındaki sporcuların ELO/UKD puanı, birinci sıradaki sporcudan yüksek olamaz,
                  iii.     Her bir sıradaki sporcunun ELO/UKD puanı, üstündeki sporculardan, yüksek olmayacaktır.

d.    Takımlarda maça çıkış sırasında;

                  i.      İlk 4 masaya ana liste sırası bozulmadan herhangi dört sporcu yazılabilir,
                  ii.      5. masada,   bayan sporcu;
      6. masada,   genç genel (20 yaş altı bay veya bayan) sporcu;
      7. masada,   16 yaş altı genel (bay veya bayan);
      8. masada,   16 yaş altı bayan;
      9. masada,   14 yaş altı genel (bay veya bayan);
      10. masada, 14 yaş altı bayan sporcu oynamak zorundadır.

e.    Özellikli kategorideki sporcular, ana sıralamadaki yerlerinde veya oynama haklarını sahip oldukları özellikli masalarda oynayabilirler.

f.     Kulüplerin güç ortalamaları hesaplanırken ilk 10 sıradaki sporcuların ELO ortalaması alınır. ELO puanı olmayan sporcuların UKD puanları dikkate alınır.

g.    Ana listelere en çok 6 yabancı uyruklu sporcu yer alabilir, bir turda en çok 3 yabancı uyruklu sporcu oynayabilir.

h.    Kulüpler, EK-1 de belirlenen takvime göre ana listelerini resmi internet sitesi üzerinden çevrim içi, listede bulunan her bir sporcu için yapılmış sözleşmelerini ise, acele posta ya da iadeli taahhütlü posta veya kargo yolu ile Federasyona ulaştıracaklardır. Takvimde öngörülen tarihten sonra Federasyona ulaştırılan sözleşmeler dikkate alınmaz. Sözleşmesi Federasyon tarafından onaylanmayan sporcular maçlarda takımlarında yer alamazlar.

i.     Genel veya kategori masalarında yabancı sporcu oynatılmak istenirse bu sporcuların IM, GM, WIM, WGM ünvanlı sporcular olması zorunludur.

j.     Değerlendirmelerde Haziran UKD ve Mayıs 2010 ELO listesi kullanılır.

3.  Yarışma Uygulaması

a.      İlk turundan önce, takım maça çıkış     listesinin süresi içinde verilmemesi durumunda hakem, Ana Liste'de yer alan;

                        ii.     En üstteki bayan sporcuyu,                   5. masaya,
                        iii.    En üstteki genç sporcuyu,                     6. masaya,
                        iv.    En üstteki 16 yaş altı bay sporcuyu,       7. masaya,
                        v.     En üstteki 16 yaş altı bayan sporcuyu,    8. masaya,
                        vi.    En üstteki 14 yaş altı bay sporcuyu,       9. masaya,
                        vii.   En üstteki 14 yaş altı bayan sporcuyu,    10. masaya,
                        viii.  Kalan sporculardan en üst sıradaki 4 sporcuyu da ana liste sırasında ilk 4  masaya, yerleştirir. Hakem, bu yerleştirme sırasında, 3 yabancı sporcu         kullanımını aşmayacak şekilde hareket edecektir. Takım maça çıkış listesi bu haliyle verilmiş kabul edilir.

b.    Sonraki turlarda belirlenen programa göre maça çıkış listesinin teslim edilmemesi durumunda bir önceki turun listesi o tur için hakem tarafından kullanılır.

c.    Ne yolla olursa olsun, iki tur karşılaşmalara çıkmadığı için hükmen kaybeden takımlar yarışmadan çıkarılırlar. Böylesi Türkiye İş Bankası Satranç Ligi kulüpleri, küme düşer ve gelecek yıl Türkiye Kulüpler Şampiyonasında oynayamazlar.

d.    Türkiye İş Bankası Satranç Ligi,  2009-2010 sezonunda, en çok 14 kulüp ile tek buluşmada gerçekleştirilecektir.

i.     2008- 2009 Türkiye İş Bankası Satranç Ligi yönergesi uyarınca Ligde kalan  kulüpler,
ii.    2008- 2009 Türkiye Kulüpler Şampiyonası yönergesi uyarınca Final grubunda ilk 3 dereceyi elde etmiş kulüpler,

Türkiye İş Bankası Satranç Liginde yer alırlar.

e.    Türkiye İş Bankası Satranç Ligine doğrudan katılmak üzere bir kulüp başvurusu olursa kabul edip etmemek, kabul koşullarını açıklamak, kabul durumunda yönergenin ilgili maddelerini düzenlemek Federasyon yönetim kurulunun inisiyatifindedir.

f.     Türkiye İş Bankası Satranç Ligine katılan tüm kulüplerden 1000.- TL katılım güvence bedeli alınır. Bu pay kulüplere verilecek doğrudan destek kapsamındaki ödemeden kesilir ve tüm turları tamamlamış kulüplere iade edilir.

g.    En düşük üç dereceyi alacak olan üç takım,  2009 - 2010 sezonu sonunda, Türkiye İş Bankası Satranç Liginden düşecektir. Aynı sezon, Türkiye Kulüpler Şampiyonası final grubunda ilk üç dereceyi elde edecek olan kulüpler de Türkiye İş Bankası Satranç Ligine yükselecektir.

h.    Türkiye İş Bankası Satranç Ligi karşılaşmaları döner (Berger) sistem ile 90 dakika + başlangıçtan itibaren hamle başına 30 saniye/ eklemeli tempo ile oynanacaktır.

i.     Takımlar maçlara en fazla 1 eksik sporcu ile çıkabilirler. Her eksik için 500 TL yaptırım uygulanacaktır.

j.     Kulüpler ana listelerini, yarışma takvimine göre, oluşturacaklardır. Gecikme ya da eksiklik gibi nedenlerle doğabilecek hak kayıplarından kendileri sorumludurlar.


4.   Eşitlik Bozma ve Masa Dereceleri:

Eşitlik bozma için Genel takım yarışmaları yönergesi ilgili hükümleri uygulanır.

Masa Derecelerinde de genel Takım yarışmaları yönergesinin ilgili maddelerinin yanında:

i. Tüm masalarda yüzdelik başarı sıralamasına   göre ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilir. Yüzdelik başarıdaki eşitlik halinde daha çok oyun oynayan sporcu daha başarılı kabul edilir. Eşitliğin bozulmaması halinde sporcuların takımlarının aldığı dereceye bakılır.

ii. Sporcular en az 9 oyun oynadıkları masalardan derecelendirmeye girerler.
    

5. Kulüplere Sağlanacak Destekler:


a. Kulüplere, doğrudan destek kapsamında verilecek yardımlar uygulama yönergesinde belirtilmiştir.  

c. Konaklama ve benzeri olanakların TSF desteği ile sağlanması durumunda, giderler, destek kapsamında verilecek miktardan kesilir.


6. Yurt Dışı Temsil Hakkı:


         2009-2010 Türkiye İş Bankası Satranç Ligi sonunda şampiyon olan kulüp, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'na katılarak Türkiye'yi temsil hakkı kazanır.

7. İtirazlar:

TSF İtiraz Kurulları Prosedürü uyarınca kurulacak itiraz kurulu,  itirazları değerlendirir. İtirazlar, itiraza ilişkin maçın oynandığı turun bitimini izleyen en geç 15 dakika sonuna kadar yazılı olarak Başhakeme yapılacaktır. İtiraz Güvence bedeli 75. TL dir.

8. Bildirim:

a. Türkiye İş Bankası ligine katılan tüm kulüpler yarışma yönergesi ve buna dayalı hükümleri, ve bu yönergenin bir parçası olan uygulama rehberini kabul etmiş sayılır.

b.  Federasyon tarafından konaklama için belirlenen koşullardan farkı ortamlarda konaklamak isteyen kulüpler, kadrolarında (A) ve Yaş Grupları ulusal takım havuzundan sporcu bulundurmaları durumunda, bu sporcuların, federasyonun belirlediği konaklama ortamında kalmaları zorunludur.

9. Özel Düzenlemeler:

i.   Satranç tahtası başına turun başlamasından sonra gelen sporcu oyunu kaybeder.(Bkz. FSK 6.6.a)

ii.   Karşılıklı olarak 30 hamle tamamlanmadan-hakemin izin verdiği haller hariç- anlaşma yoluyla berabere yapılamaz. (Bkz. FSK 9.1.a)


                                                           ( EK - 1 )


2009-2010 SEZONU TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ LİGİ TAKVİMİ

 

Açıklama

Tarih

Yer

Türkiye İş Bankası Satranç Lig Yarışmaları İçin Kulüplerin Ön Hazırlık Çalışmalarının Başlaması

01 Eylül 2009

 

2009-2010 Sezonu Transfer Dönemi

01.09.2009

08.06.2010

 

Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüpleri Ana Listelerinde Bulunan Sporculara İlişkin Sözleşmelerin Posta Yolu İle TSF'ye Ulaştırılması (son tarih ve saat)

11 Haziran 2010 Cuma

Saat 16:00

 

Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüpleri Ana Listelerin çevrim içi gönderilmesi, (son saat)

14 Haziran 2010 Pazartesi

Saat 16:00

 

Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüplerinin Ana Listede Bulunan Sporcuların TSF Internet Sitesinden Yayını

16 Haziran 2010 Çarşamba

Saat 16:00

 

Türkiye İş Bankası Satranç Ligi Kulüpleri Sıra Kurası Çekilişi Ve TSF Internet Sitesinden Yayını

18 Haziran 2010 Cuma

Saat 16:00

TSF Ankara

Türkiye İş Bankası Satranç Ligi (1....13. Tur) Karşılaşmaları

28 Haziran / 08 Temmuz 2010

Konya

*Türkiye Satranç Federasyonu Teknik Kurulunun 01 Haziran 2010 tarih ve 23/1 sayılı almış olduğu karar gereği lig takvimi yeniden düzenlenmiştir.

Yönerge uyarınca sıralanan maddeler için TSF ile iletişim kurulacak konularda yazışma yapılsa bile özellikle çevrim içi başvuru için yazışma veya başka bir yol kabul edilmeyecektir. Lig ile ilgili her konuda iletişim (sorular, yardım, destek vb.) Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır Internet adresi ile de sağlanabilir.

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI SATRANÇ LİGİ PROGRAMI


TARİH

SAAT

AÇIKLAMA

28.06.2010 Pazartesi

21:00

(Varış) Teknik Toplantı

29 Haziran 2010 Salı

08:30-09:00

1. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

14:00

1. Tur

30 Haziran 2010 Çarşamba

08:30-09:00

2. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

2. Tur

15:30-16:00

3. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

17:00

3. Tur

01 Temmuz 2010 Perşembe

08:30-09:00

4. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

14:00

4. Tur

02 Temmuz 2010

Cuma

08:30-09:00

5. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

5. Tur

15:30-16:00

6. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

17:00

6. Tur

03 Temmuz 2010 Cumartesi

Boş Gün

04 Temmuz 2010 Pazar

08:30-09:00

7. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

14:00

7. Tur

05 Temmuz 2010 Pazartesi

08:30-09:00

8. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

8. Tur

15:30-16:00

9. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

17:00

9. Tur

06 Temmuz 2010

Salı

08:30-09:00

10. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

14:00

10. Tur

07 Temmuz 2010

Çarşamba

08:30-09:00

11. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

11. Tur

15:30-16:00

12. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

17:00

12. Tur

08 Temmuz 2010

Perşembe

08:30-09:00

13. Tur Maça Çıkış Listelerinin Teslimi

10:00

13. Tur

17:00

ÖDÜL TÖRENİ (Ayrılış)

 

 

 
 Türkiye Satranç Federasyonu 2010